Polski

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenie konsekutywne i liaison

Tłumaczenie polegające na odtworzeniu wypowiedzi prelegenta na podstawie sporządzonych przez tłumacza notatek. Prelegent wypowiada się przez kilka minut, a następnie oddaje głos tłumaczowi, który przekłada wypowiedź na język docelowy. Tłumaczenie często wykorzystywane w trakcie mniejszych spotkań, prelekcji, konferencji prasowych czy ceremonii wręczania nagród. Nie wymaga zastosowania specjalnego sprzętu- tłumacz wykorzystuje jedynie długopis i notatnik.

Z kolei tłumaczenie liaison polega na tłumaczeniu wypowiedzi prelegenta zdanie po zdaniu, co umożliwia zachowanie dynamiki, niezwykle istotnej zwłaszcza w trakcie dyskusji. Często wykorzystywane podczas rozmów biznesowych i mniejszych spotkań. Zarówno tłumaczenie konsekutywne jak i liaison często wiąże się z występowaniem na scenie obok prelegenta, wymaga zatem nie tylko umiejętności sprawnego i dokładnego sporządzania notatek, ale także pewnego obycia scenicznego i umiejętności opanowania stresu związanego w wystąpieniem publicznym.

Oba rodzaje tłumaczenia wykonuje także tłumacz przysięgły w trakcie rozpraw sądowych, ceremonii zawarcia związku małżeńskiego w USC, przy okazji dopełniania przez klienta formalności w urzędach lub w kancelariach notarialnych. 

Tłumaczenie symultaniczne

Inaczej zwane kabinowym - często wykorzystywane w trakcie konferencji, zjazdów i innych spotkań z dużą liczbą uczestników. Stały rodzaj tłumaczenia wykorzystywany w trakcie sesji parlamentu europejskiego i ONZ. Polega na przekładaniu wypowiedzi prelegenta na bieżąco. Wymaga zapewnienia dźwiękoszczelnej kabiny tłumaczeniowej. Tłumaczenie symultaniczne jest jednym z najtrudniejszych rodzajów tłumaczenia, wymagającym odpowiedniego przeszkolenia i dużej koncentracji. Z racji ogromnego wysiłku z jakim się wiąże, wymaga udziału co najmniej dwóch tłumaczy, którzy zmieniają się co mniej więcej 15 minut.