Polski

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie pisemne odbywa się w trzech trybach: normalnym (do 5 stron na dobę), przyspieszonym (6-9 stron na dobę) i ekspresowym (powyżej 9 stron na dobę) w zależności od terminu, w którym tłumaczenie ma być gotowe. Cena tłumaczenia ustalana jest w zależności od trybu (patrz cennik). Podstawą rozliczenia w przypadku tłumaczenia pisemnego jest tzw. strona rozliczeniowa, tj. 1800 znaków ze spacjami. Przy niektórych zleceniach możliwe jest zastosowanie innego wzoru rozliczeniowego (np. liczenie objętości tekstu gotowego przekładu lub stawka całościowa).Na wycenę może też wpłynąć specjalistyczny charakter przekładanego tekstu.

Korekta / proofreading

Korekta tekstów przetłumaczonych na język angielski. Są one sprawdzane pod kątem poprawności językowej i stylistycznej oraz zrozumiałości dla docelowych odbiorców tekstu tj. rodzimych użytkowników języka angielskiego.