Polski

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenie pisemne (zwykłe i poświadczone)

Podstawą rozliczenia w przypadku tłumaczenia pisemnego zwykłego jest tzw. strona rozliczeniowa, tj. 1800 znaków ze spacjami. W przypadku tłumaczenia pisemnego poświadczonego (zwanego potocznie"przysiegłym"), podstawą rozliczenia jest strona rozliczeniowa o objętości 1125 znaków ze spacjamiPrzy niektórych zleceniach możliwe jest zastosowanie innego wzoru rozliczeniowego (np. liczenie objętości tekstu gotowego przekładu lub stawka całościowa).Na wycenę może też wpłynąć specjalistyczny charakter przekładanego tekstu.

Korekta / proofreading

Korekta tekstów przetłumaczonych na język angielski. Są one sprawdzane pod kątem poprawności językowej i stylistycznej oraz zrozumiałości dla docelowych odbiorców tekstu tj. rodzimych użytkowników języka angielskiego.